За мен

Началник отделение по ендокринология и болести на обмяната

 

Завършва медицина във ВМИ “Ив.Павлов” – 1977 г.

 

От 1977 до 1982 г. ординатор вътрешно отделение – Окръжна болница, гр. Пазарджик.

 

От 1982 г. – асистент ІІ-ра Катедра по вътрешни болести, Клиника по ендокринология и болести на обмяната.

 

Специалност “Вътрешни болести” придобил – 1984 г.

 

Специализация по ендокринология (1993-1994) в Хайделберг, Германия.

 

Специалност “Ендокринология и болести на обмяната” – 1997 г.

 

Дисертационен труд: “Остеопороза при мъже. Рискови фактори – алкохол и тютюн” – 2008 г.

 

Работи 18 месеца като лекар-специалист в Германия.

Членува в: Съюз на учените в България, Български лекарски съюз, Българско дружество по ендокринология, Българска диабетна асоциация

Опит

Началник на отделение по ендокринология
4003, Пловдив, България, бул. България 234