За мен

 

Завършил е медицина в МУ - Пловдив.

 

Специализира "Ендокринология и болести на обмяната" в МУ - Пловдив.

Опит

6300, Хасково, България, бул. Съединение 49