За мен

Началник отделение по Гинекология към МБАЛ Вита София.

Опит

1000, София, България, ул. Драговица 9