За мен

Началник отделение по Гинекология към МБАЛ Вита София.

Опит

1000, София, България, ул. Драговица 9

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb