За мен

Завършил е медицина в МУ Плевен през 2000г.

Работи в МБАЛ ''Пазарджик'' от 2012г.

Опит

4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15