Опит

Лекар-ординатор в Отделение по ревматология
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А

Специалности

Обща медицина
Нервни болести / Неврология

Сертификати

Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2019-04-03

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb