За мен

Доц. д-р Соня Василева Галчева завършва с отличен успех МУ – Варна през 2004 г. През 2010 г. успешно придобива образователно-научна степен „доктор“ , a през 2017 г. е избрана за доцент по педиатрия към МУ - Варна. Има придобити специалности по педиатрия (2014 г.) и детска ендокринология и обмяна на веществата (2018 г.).

 

Основните й професионални и научни интереси са в областта на детската ендокринология, детско-юношеско затлъстяване и метаболитен синдром, недиабетни хипогликемии и хиперинсулинизъм, нарушения в растежа и пубертета, редки болести и синдроми.

 

До момента доц. Галчева е печелила няколко научни награди: за млад учен на Европейското дружество за проучване на затлъстяването (2008 г.), за млад български учен в областта на храненето, диететиката и метаболитните заболявания (награда „Акад. Ташо Ташев”, 2009 г.), грант за участие в следдипломен семинар на тема „Мастна тъкан“ (Париж, 2009 г.), грант за участие в EFCC курс на тема „Възпаление” (Дубровник, 2011 г.), грант за участие в ежегодния конгрес на Европейското дружество по детска ендокринология (ESPE, 2012 г.). През 2007 г. тя печели Научна стипендия към ESPE (ESPE Research Fellowship) и провежда 6-месечна специализация под ръководството на Проф. Тауро Мария Нери, Парма, Италия, с усвояване на методиките на модерната молекулярна биология.

 

През 2016 г. провежда специализация на тема“Редки хиперинсулинемични хипогликемии“ в Great Ormond Street Hospital, Лондон, под ръководството на Проф. Калид Хюсаин.

Опит

Детски ендокринолог
9010, Варна, България, Бул. Христо Смирненски 1
052 978 781
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
доц. Соня Галчева, дм създаде статус
2019
default image
Децата не трябва да постят

Тя е категорична, че подрастващите всекидневно се нуждаят от определени количества хранителни вещ...