Сертификати

Все още няма добавени сертификати в профила

Опит

Специалист ключови клиенти
1000, София, България, ул. Атанас Дуков 29

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb