Опит

7500, Силистра, България, бул.Македония-61
7500, Силистра, България, бул. Македония 61, каб. 27

Часове за преглед :

от Понеделник до Петък :

8:00-13:00 часа

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb