За мен

Автор на 68 научни статии, 1 монография и участие в 12 учебника по дермато-венерология.

Медицинско Образование

 • 1985 - Лекар, Медицинска Академия, Медицински факултет - Плевен; 
 • 1992 - специалност по дерматология и венерология;
 • 1992 - специализация по електронна микроскопия на кожата в "Allgemeine Krankenhaus", Медицински университет, клиника по дерматология, Виена; 
 • 1998- специализация по лазертерапия в кожните болести в клиниката по дерматология и венерология към Медицински университет - Цюрих, ръководител проф. Гюнтер Бург; 
 • 2005- защитена дисертация на тема "Екзогени пигментни нарушения - дерматологични аспекти и терапевтични възможности за отстраняване".

Професионална реализация: 

 • 1985 - асистент, Катедра по дерматология и венерология, МФ - Плевен; 
 • 1986 - ординатор в ГКВД - София-град;
 • 1994 - асистент, Катедра по дерматология и венерология, МУ - София; 
 • 1998 - старши асистент, Катедра по дерматология и венерология, МУ - София; 
 • 2002 - завеждащ кабинет по лазертерапия към сектор „Дерматоалергология и медицинска козметика"; 
 • 2008 - доцент към катедра по дерматология и венерология, МУ - София; 
 • 2002 - главен асистент към ІV клиника, Катедра по дерматология и венерология, МУ - София. 

Член на борда на БДД, "Член на Съюза на учените в България, член на "European Academy of Dermatology and Venereology".

Автор на 68 научни статии, 1 монография и участие в 12 учебника по дермато-венерология.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител