Опит

Ендокринология и болести на обмяната
6000, Стара Загора, България, бул. Руски 62
042/601805
Дни за консултация

Вторник

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 15:30

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)