Публикации

Майчино – фетална медицина
Майчино – фетална медицина
Публикация
д-р Виолета Стратиева създаде публикация
9 апр
Майчино – фетална медицина
Майчино – фетална медицина

Доплеровото изследване на плацентарната циркулация играе важна роля при скрининга за оценка на пл...