Майчино – фетална медицина
Майчино – фетална медицина

Доплеровото изследване на плацентарната циркулация играе важна роля при скрининга за оценка на пл...

Публикации

Майчино – фетална медицина
Майчино – фетална медицина
Публикация