За мен

Завършила медицина в МУ - Варна.

Придобита специалност по "Психиатрия" през 2003г.

Опит

8000, Бургас, България, ж.к."Лазур", парк "Езеро"