За мен

Завършила медицина в МУ –Варна през 1996г., със специалност по психиатрия от 2003г., с постквалификационни курсове в Катедра по психиатрия при МУ София-Нови тенденции в лечението на Шизофрения, Нови тенденции при лечение на Афективните разстройства и Обсесивно – компулсивно разстройство, Обучителен курс по детска и съдебна психиатрия, Курсове по когнитивно-поведенческа психотерапия и психодрама.

 

2007г. Придобива професионална квалификация по Здравен мениджмънт

 

От 1998г. работи в Център за психично здраве – гр.Бургас първоначално като ординатор-психиатър, а от 2008г. като началник Отделение за лечение на тежки психични разстройства.

 

Участвала е в клинични проучвания като изследовател и рейтър с антипсихотици и антидепресанти при Биполярно афективно разстройство, Шизофрения и Рекурентно депресивно разстройство от 2002г.

 

Участвала е в конгресите на Европейската асоциация по Неврология и психиатрия.

Опит

8000, Бургас, България, ж.к."Лазур", парк "Езеро"