Опит

042630922 0884754515
Дни за консултация

Понеделник

13:30 - 18:30

Сряда

13:30 - 18:30

Вторник

09:00 - 13:30

Четвъртък

09:00 - 14:00

Петък

09:00 - 12:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)