За мен

Завършила медицина в МУ - Варна.

Придобита специалност по "Психиатрия" в МУ- София.