За мен

Завършила медицина в МУ - Варна.

Придобита специалност по "Психиатрия" в МУ- София.

Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев №2-А, ет.3, каб.№41