За мен

Завършила медицина в МУ - Пловдив.

Придобита специалност по "Психиатрия" в МУ - София.