За мен

Завършила медицина в МУ - Пловдив.

Придобита специалност по "Психиатрия" в МУ - София.

Опит

8900, Нова Загора, България, ул."Диньо Нойков"35, каб. 6