За мен

Завършила е медицина в Русия.

Придобита специалност по "Психиатрия" в МУ - София.

Придобита специалност по "Здравен мениджмънт" в МУ - София.