За мен

Д-р Тезгюн Ариф е завършил медицина през 2002 г. в Медицински университет-Варна. В периода 2004-2008 г. специализира Вътрешни болести. През 2011 г. придобива специалност „Ендокринология и болести на обмяната“.

Работил е последователно в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Военноморска болница /ВМА/-Варна, ДКЦ Чайка гр. Варна, МБАЛ гр. Добрич.

Има завършени курсове по захарен диабет, остоепороза, диабетна полиневропатия, тиреоидни и паратиреоидни заболявания, ехография на щитовидна жлеза, спешна медицина.

От 2016 г. до момента има и практика в Добрич.  

Ползва английски, турски и руски език.

Опит

9300, Добрич, България, ул. Д. Петков № 5, ет.1 /Бивша Стоматологична Поликлиника/