Опит

Управител
5400, Севлиево, България, ул. Втори юли 13
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
www.hipokrena.com
fb://page/1713486682266300
Медицински център ХИПОКРЕНА - Севлиево www.hipokrena.com t. 0675 84 000, 0878 9797 98