За мен

Образование и обучение:

 

 • Mагистър лекар  - Медицински университет София (2008)
 • Придобита специалност педиатрия (2013)
 • Дисертация на тема „Клинично значение на функционалното изследване на дишането и атопичния статус при деца с астма“ (2017)
 • Магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт (2017)
 • Магистратура по Управление на Клинични изпитвания (2018-до момента)
 • Клинична специализация по детска пулмология и алергология в Университетската болница “Атикон” в Атина, Гърция с фокус върху детската астма, муковисцидоза и диагностика на първична цилиарна дискинезия (2015)
 • Обучение по детска пулмология в педиатрично лятно училище по програмата HERMES на ERS в Барселона (юни 2015г.)
 • Следдипломна квалификация с международен сертификат ESDL от Европейското респираторно общество (ERS) за компетентност в провеждането на спирометрия, отговаряща на световните стандарти - European Spirometry Driving Licence (2014)
 • Oбучение по детска пулмология в Залцбург (2013) 
 • Следдипломно клинично обучение по детска пулмология, алергология, функционална диагностика и интензивни грижи в Германия, Кобленц (2012)
 • Участие в международни курсове и уъркшопи, свързани с провеждането и интерпретацията на спирометрия, боди-плетизмография, кардио-пулмонални тестове, торакален ултразвук, детска астма, педиатрична респираторна ресусцитация, организирани от Европейското респираторно общество (European Respiratory Society).

Научна активност: 

34 научни публикации, участие с постери и доклади в 43 научни форума в България и чужбина, на които са представени 63 научни съобщения. Участие като изследовател в научни проекти ГРАНТ и Млад изследовател към СМН. 

 

 

 

Опит

лекар специалист педиатрия
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21