За мен

Специалист по ендокринология и болести на обмяната от 2002г. и по вътрешни болести от 2000г.

Работи в УМБАЛ Св. Георги от 1996г.