За мен

Д-р  Деян Стоянов Хрусафов е ​Доцент към Медицински ​университет  „Проф.​Д-р П. Стоянов” - Варна. Роден ​е 1980 г. в гр. Варна. Завършва медицина в М​У​ – гр. Варна ​през 2004 г. От 2010 г. е асистент по психиатрия към ​Катедра по психиатрия и медицинска психология. Придобива специалност по обща психиатрия през 2010 г. Специализирал е в Оксфорд, Англия и Париж, Франция. Професионални​те му​ интереси са​ в областта на общата психопатология, психофармакоогията и биологичната психиатрия.

Публикации

Има над ​50 участия в публикации и над ​100 участия в научни конгреси и форуми​. Основните му научни разработки са в областта на ​биологичната психиатрия, психофармакологията и и зависимостите.

 

Член на

WPA, ​БПА, БЛС​
Главен секретар на Българска Психиатрична Асоциация от 2012 г.​

Опит

9000, Варна, България, бул Христо Смирненски 1
052 30 29 48