За мен

Биография

 

​​​​​Д-р  Петър Милчев Петров е асистент по Детска психиатрия към МУ-Варна. Роден на 03.11.1971г. в гр. Враца. Завършил медицина в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна през  1995г. Работил е като терапевт във Варненска област и личен лекар в гр. Варна. Придобита специалност  по обща психиатрия – през 2004г. и по Детска психиатрия през 2011 г. От 2005 г. работи в отделението по детско-юношеска психиатрия на МБАЛ "Света Марина" – Варна, а от 2008 г. е началник на същото отделение. От 2011 до 2012 г. е хоноруван асистент към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна. От 2013 година е Асистент по Детска психиатрия. Професионални интереси в областта на  общата психопатология в детско-юношеска възраст, психофармакоогията и биологичната психиатрия.

 

Публикации

 

​​Има над 10 български и международни публикации, над 20 участия и презентации на научни конгреси, участие в авторските колективи на 3 учебника, както и участие в научни и обучителни семинари в областта на детската психиатрия. Основните му научни разработки и интереси са в областта на Хиперкинетичните разстройства, Злоупотребата с психоактивни вещества в детско-юношеска възраст, Шизофрения в детска възраст.

 

Член на

 

​​Българска Психиатрична Асоциация

Български Лекарски Съюз