Опит

Акушерка
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1

Неонатлогия

Образование

2019 - До момента
Акушерка
му Варна

Специалности

Студент по здравни грижи

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb