Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Втора психиатрична клиника

 

Дейност лечение на мъже:

д-р Десислава  Караджова – тел.1456

Специалности

Психиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb