Опит

9000, Варна, България, Бул. "Хр. Смирненски" 1

Дейност наркология:

Втора психиатрична клиника

д-р Росица Гагова - тел.1496