Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2

Приемни часовеСряда (06.03) от 14:00 до 17:00
Четвъртък (07.03) от 8:20 до 12:00
Понеделник (11.03) от 14:00 до 17:00
Вторник (12.03) от 8:20 до 12:00

Прием само след запазен час