Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2

Приемни часовеСряда (06.03) от 14:00 до 17:00
Четвъртък (07.03) от 8:20 до 12:00
Понеделник (11.03) от 14:00 до 17:00
Вторник (12.03) от 8:20 до 12:00

Прием само след запазен час

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Сертификати

ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-04-09
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-06-27
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-08-26
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-09-05
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-11-09
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2019-12-03
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-02-27
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-02-27
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-02-27
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-18
Доказателства от реалния живот (RWE) спрямо рандомизирани клинич
2020-06-05 08:13:04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb