За мен

Завършила Медицински университет в Плевен, специалист по Медицинска паразитология. Работи в РЗОК-Габрово.