За мен

През май 2017 удостоена с награда на името на д-р Васил Христов за развитие на млади учени в областта на невронауките.