За мен

През май 2017 удостоена с награда на името на д-р Васил Христов за развитие на млади учени в областта на невронауките.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Втора Психиатична клиника

Дейност дневни грижи:

 

Лекарски кабинет:

д-р Савина Димитрова – тел. 1791