За мен

Лекар - специализант по Анестезиология и интензивно лечение към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов "