За мен

​Завършва висшето си образование във ВМИ - Варна. До 1991 г. работи като войскови лекар, след което спечелва конкурс за клинична ординатура по неврология при ВМА, София. През 1993 г. придобива специалност по неврология.

Завършва висшето си образование във ВМИ - Варна. До 1991 г. работи като войскови лекар, след което спечелва конкурс за клинична ординатура по неврология при ВМА, София. През 1993 г. придобива специалност по неврология.

До 1999 г. е невролог към поликлиниката на ВМА. От 1999 г. до 2005 г. е началник на отделение в Клиниката по неврология на ВМА, а от 2005 г. досега е началник на клиниката.

През 2003 г. става магистър по здравен мениджмънт, а през 2004 защитава дисертация на тема „Промени в когнитивните функции при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване)”. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по неврология, а през 2008 става доцент.

Има над 120 научни публикации в български и чужди списания; автор е на 4 монографии и съавтор в учебни помагала и учебници. Главен изследовател на проучвания, свързани със съвременното лечение на болни с множествена склероза.

Председател е на Комисията за скъпоструващо лечение при болни с множествена склероза и невропатна болка. Национален консултант по неврология към МЗ. Член е на Академичния съвет на ВМА. Хонорован преподавател в Нов български университет, департамент „Медикобиологически науки”.

ВМА София, клиника „Неврология” при Катедра по неврология и неврохирургия

2014
2013

Публикации

Проблеми с паметта и концентрацията – обективни критерии за оценка, лечение и проследяване
Проблеми с паметта и концентрацията – обективни крит...
Публикация
Патогенетично лечение на диабетната полиневропатия
Патогенетично лечение на диабетната полиневропатия
Публикация