За менЗавършва висшето си образование във ВМИ - Варна. До 1991 г. работи като войскови лекар, след което спечелва конкурс за клинична ординатура по неврология при ВМА, София. През 1993 г. придобива специалност по неврология.

До 1999 г. е невролог към поликлиниката на ВМА. От 1999 г. до 2005 г. е началник на отделение в Клиниката по неврология на ВМА, а от 2005 г. досега е началник на клиниката.

През 2003 г. става магистър по здравен мениджмънт, а през 2004 защитава дисертация на тема „Промени в когнитивните функции при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване)”. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по неврология, а през 2008 става доцент. 2015 г придобива науча степен " доктор на медицинските науки", след защита на втора дисертация на тема множествена склероза. 2016 г. - научно звание " Професор". 

Има над 200 научни публикации в български и чужди списания; автор е на 4 монографии и съавтор в учебни помагала и учебници. Главен изследовател на проучвания, свързани със съвременното лечение на болни с множествена склероза.

Председател е на Комисията за скъпоструващо лечение при болни с множествена склероза и невропатна болка. Национален консултант по неврология към МЗ. Член е на Академичния съвет на ВМА. Хонорован преподавател в Нов български университет, департамент „Медикобиологически науки”.

ВМА София, клиника „Неврология” при Катедра по неврология и неврохирургия до м. 11 2018 г. От м.12.2018 г. и началник на клиника "Нервни болести" при Втора МБАЛ - София.

Опит

Началник клиника "Нервни болести"
1000, София, България, ул Христо Ботев №120 - Втора МБАЛ - 4ет, Неврология
02 851 07 05
Прием само след запазен час
Платен прием
Сексуалност и сексуална дисфункция в различните култури (Презентация)
Сексуалност и сексуална дисфункция в различните култури (Презентация)

Сексуална дисфункция се установява в различните култури, етнически групи и общества: универсалнос...

2014
Проблеми с паметта и концентрацията – обективни критерии за оценка, лечение и проследяване
Проблеми с паметта и концентрацията – обективни критерии за оценка, лечение и проследяване

Ако това се случва при вас, вероятно имате спад в концентрацията и нарушения в паметта. Те се дъ...

Публикации

Проблеми с паметта и концентрацията – обективни критерии за оценка, лечение и проследяване
Проблеми с паметта и концентрацията – обективни крит...
Публикация
Патогенетично лечение на диабетната полиневропатия
Патогенетично лечение на диабетната полиневропатия
Публикация
2013
Патогенетично лечение на диабетната полиневропатия
Патогенетично лечение на диабетната полиневропатия

Заедно с диабетната съдова болест, невропатията е съществен фактор за разбитие на усложненията на...