За мен

Специалист:  Ендокринология и болести на обмяната

Населено място: Област Добрич, Добрич град

Адрес: гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" № 33, вх. А, ап. 1; гр. Добрич, ул. "Димитър Петков" № 3 (ДКЦ-1 Добрич)

Телефон: 0899 225973; 058 601474 / вътр. 427 (ДКЦ-1 Добрич)

Сайт: http://dkc1dobrich.com

 

Образование:

1982 г. - висше - ВМИ, гр. Варна.
1990 г. - придобива специалност "Вътрешни болести" – МА, гр. София.
1998 г. - придобива специалност "Ендокринология и болести на обмяната" – МА, гр. София.
 

Курсове и специализации:

Ехография на щитовидна жлеза.
Изследване и лечение на остеопороза.
Обучение на болни със Захарен диабет.
2013 г. - Х-ти Национален конгрес по eндокринология.
 

Трудов стаж:

лекар в МБАЛ – гр. Добрич.
От 01.11.2011 г. работи в "ДКЦ-І Добрич" ООД.
 

Работи по договор с НЗОК.