Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Коньовица 65

Работя в ДКЦ на Националната Кардиологична Болница