Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Коньовица 65

Работя в ДКЦ на Националната Кардиологична Болница

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb