Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 5

 

Диагностично-консултативен център "Еквита"

9000 гр.Варна

бул. "Цар Освободител" 5

Тел.: 052 / 63-9999

Факс: 052 / 612-819