Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 5

 

Диагностично-консултативен център "Еквита"

9000 гр.Варна

бул. "Цар Освободител" 5

Тел.: 052 / 63-9999

Факс: 052 / 612-819

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Сертификати

SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-18
Доказателства от реалния живот спрямо рандомизирани клинични проучвания
2020-05-21

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb