За мен

Биография

 

Д-р Светлин Върбанов е роден на 24.08.1977 г. в гр. Варна. През 2005г. завършва Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов” –Варна, специалност медицина.  От 2013 г. работи като лекар-ординатор към Първа психиатрична клиника в МБАЛ „Св. Марина” – Варна. От 2016г. е асистент по съдебна психиатрия към Катедра по психиатрия и медицинска психология на МУ- Варна.

 

 

Публикации

 


Има над 10 публикации и участия в научни конгреси

 

 

Член на

 

Българска Психиатрична Асоциация

Български Лекарски Съюз

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Телефон за записване: 052 / 30-28-51 (до 55)