За мен

Специалист по ендокринология и болести на обмяната към Клиника вътрешни болести УМБАЛ Г. Странски и Медицински университет гр. Плевен . Придобита специалност по Ендокринология 2014г.