За мен

Специализант по ендокринология и болести на обмяната от 2016г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. София 64

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb