За мен

Специализант по ендокринология и болести на обмяната от 2018г.

Завършил медицина в МУ Пловдив.