За мен

Д-р Юлия Тасевска - Иванова е специалист по ендокринология, който приема пациенти в град Варна. Ендокринологът има необходимите професионални качества и богат опит и разполага с необходимото оборудване в специализирания си кабинет.

Медицински дейности, които д-р Юлия Тасевска - Иванова извършва:

  • ехография на щитовидната жлеза

  • лечение на ендокринни заболявания

  • лечение на захарен диабет

  • лечение на затлъстяване

  • лечение на хипертиреоидизъм (повишена функция на щитовидната жлеза)

  • лечение на хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза) и др.

Опит

9000, Варна, България, бул. "Владислав Варненчик" 95, ет. 2, каб.
0899464609
Дни за консултация

Понеделник

11:00 - 15:00

Вторник

12:00 - 17:00

Четвъртък

13:00 - 17:00

Петък

08:00 - 11:00

Прием само след запазен час

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-11-21
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-11-30
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2019-12-07
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-12-07
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-12-07
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-12-07
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-12-07
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-17
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-02-04
Репродуктивни нарушения при мъжа
2020-02-04
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-26

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb