Опит

тел. 978 247 – манипулационна тел. 978 336 – консултативен кабинет

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Кабинет "Диабетно стъпало"