За мен

Завършила медицина в МУ - гр. Стара Загора.

Придобита специалност по "Психиатрия" в МУ - гр. София.

Опит

6300, Хасково, България, ул."Македония" №11, к-т 13
088 7702117