За мен

Завършила медицина в МУ - гр. Стара Загора.

Придобита специалност по "Психиатрия" в МУ - гр. София.