За мен

Образование:

 

1970 – 1976

V гимназия ”Дим. Полянов” в гр. Варна

1970 – 1976

Медицински институт- Варна .

Диплома № 03355

 

Следдипломна квалификация:

 

1985

Специалност психиатрия

Диплома № 29445

1992–1993

Пълен курс на обучение по Позитивна психотерапия

1992 и 1997

Две части на обучението по Терапия на възможностите

1995

Курс по психодраматични техники в подхода към зависимостите

1998

Участие в обучение за домашното насилие, огранизирано от фондация “Отворено общество”

2000

Въведение в когнитивната терапия

2000

Семинар “Има ли отговори в подхода към паниката и депресията”

2001

Семинар “Деменцията – скритият проблем на хилядолетието. Съвременни диагностични методи и терапевтични подходи”

2001

Обучителен семинар на тема”Изграждане на служби в помощ на жени, преживели насилие”

от 1995 до 2007

Обучение по индивидуална психоанализа- лектор д-р Бенц от Швейцария

от 1997 до 2003

Обучение по групова психоанализа- д-р Колет- Норвегия

1994

1994 Специализация за работа в екип и психодинамичен подход при лечението на психичните разстройства- Кантонална психиатрична болница в Листал- Швейцария

 

Професионален опит:

 

1977-1980

ІІІ Районна поликилника-Бургас-ординатор

от 1980 до сега

Главен асистент към Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет- Варна

от 1983 до 2005

Завеждащ І-во женско психиатрично отделение към МБАЛ “Света Марина”- Варна

от 2005 до сега

Лекар психиатър в Първа психиатрична клиника към МБАЛ „Св.Марина”-Варна

от 2000

Председател на Управителния съвет “Асоциацията за психосоциална защита “Адаптация”- Варна

от 2007

Управител на „Защитено жилище за лица с психични разстройства”-Варна

от 2000 до 2005

Консултант – психиатър в Асоциация “SOS- семейство в риск”

 

Членство в обществени организации:

 

Българска психиатрична асоциация

Колегиум „Частна психиатрия”

Европейска психиатрична асоциация

Опит

9000, Варна, България, ул."Илинден" 1
0888 306 118

Приемните часова са всеки вторник, сряда и четвъртък от 17 - 19 часа

Работи с НЗОК