За мен

Д-р Гергана Тошева е родена в град Варна. Завършва Трета природо-математическа гимназия „Акад. М. Попов“ в града, а през 2009 година се дипломира в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна. Придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната през 2017г.

Работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св. Марина“  в периода 2014-2019г. Назначена е за хоноруван асистент към Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ 2016-2018г, а през 2018г – за хоноруван асистент  по Ендокринология и болести на обмяната. През 2019г е зачислена за редовен докторант към Медицински Университет „Проф. Д-р П. Стоянов”,гр. Варна. Притежава сертификат за ехография на щитовидна жлеза.

Д-р Тошева има публикации в списания, както и  участия в множество национални и международни конгреси.

Опит

9000, Варна, България, жк Възраждане, ул. Вяра 7
Телефон: 0700 17340 ул. Вяра 7 гр. Варна, кв. Възраждане Е-майл: info@novavarna.com