За мен

Образование:
Висше, медицина – МУ „Д-р П.Стоянов”- гр. Варна, 1996г.
Здравен Мениджмънт – МУ „Д-р П.Стоянов”- гр. Варна, 2006г.

Специалност: Психиатрия, придобита 2003 г.

Курсове и специализации:

 • Индивидуално обучение за следдипломна квалификация по съдебна психиатрия – гр.София, 2003г.;
 • Конгрес за проведена форма на продължителна квалификация на тема: „Психиатрията – днес и утре, ресоциализация, превенция на релапс, комобридност” – 2006г.
 • Конференция на Сдружение Частна психиатрия – Боровец, 2002 г.
 • Конференция за проведена форма на продължителна квалификация на тема: „Разстройства на импулсите и влеченията, консенсус за лечение на депресивни разстройства, психоендокринология” – гр.Шумен, 2005 г.
 • Курс за следдипломна квалификация по „Бериатрична психиатрия”- гр.София, 2002г.;
 • Курс за следдипломна квалификация по „Настаняване на задължително/принудително/ лечение – гр.София, 2003г.;
 • Симпозиум за проведена форма на продължителна квалификация на тема: „Seroquel – ефективен и сигурен контрол – гр. Шумен”, 2005г.;
 • Курс за проведена форма на продължителна квалификация на тема: „Предизвикателствата на биполярното разстройство”– гр.Варна, 2006г.;
 • Първи Национален Конгрес– гр.София, 2008г.;
 • Курс за следдипломна квалификация по „Формулировка и водене на случая”– гр.София, 2003 г.;
 • за следдипломна квалификация по „Спешна психиатрия”– гр.София, 2002г.

Лекарска практика:

 • От 1996г. до 1997г. работи в МБАЛ – гр. Ген. Тошево;
 • От 1997г. до 2006г. работи в ДПБ Карвуна;
 • От 2006г. до сега работи в ЦПЗ „Д-р П. Станчев Добрич” ЕООД – гр. Добрич
 • От 2011г. до сега работи на втори трудов договор в „ДКЦ-І Добрич”ООД – гр. Добрич

Опит

9300, Добрич, България, ул. Димитър Петков Nо.3
058/602776; 0887182863