Опит

Лекар
6001, Стара Загора, България, Патрриарх Евтимий 116
0888751850
Дни за консултация

Понеделник

16:00 - 20:00

Вторник

16:00 - 20:00

Сряда

16:00 - 20:00

Петък

16:00 - 20:00

Четвъртък

16:00 - 20:00

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)