За мен

От 2000 до 2003 г следва медицина в Германия,Тюбинген .

2007г. - дипломира се в Медицински Университет, гр.София през ноември .

От 2007 година е лекар-ординатор в отделение по акушерство и гинекология към МБАЛ”Света София”.

Специализира акушерство и гинекология от 2009 г. 

През 12.2015 година придобива специалност по акушерство и гинекология след успешно издържан изпит. 2017г. – обучение по оперативни и офис хистероскопии в Неапол, Италия.

Опит

1000, София, България, бул. България 104